خانه / متن نگار

متن نگار

شاعران و نویسندگان گرامی،با عضویت در طرح«ب نگار» می توانند اشعار،جملات کوتاه،سخنان برگزیده،دیالوگ های ماندگار و بخشی از قصه یا رمان خودرا در قالب عکس نوشته،در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی انتشار دهند.
در واقع طرح مانا یک رسانه فوق العاده برای شهرت سریع در فضای مجازی و شرکت در محافل،انجمن ها،گردهمایی ها و نمایشگاه های مرتبط با موضوع هنر می باشد که در عین حال،در جامعه ای که به راحتی کتاب یا اثر هنری یک مولف یا پژوهشگر که سال ها برای تالیف آن خون دل خورده به آسانی توسط افراد بی هویت و سودجو کپی می شود می تواند یک راهکار خوب برای حفظ اثر و نام وی باشد.